Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat 2022

Säätiö sai vuonna 2022 yhteensä 26 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 18.11.2022 jakaa 6 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 30000 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Vilma Lankinen Tampereen Yliopisto Lastenkirurgia Synnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) riskitekijät, hoitotulokset ja hoidon kustannukset sekä DDH:n esiintyvyys ja esiintyvyyden alueelliset erot Suomessa 5000
Sami Salo Itä-Suomen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Lannerangan välilevyrappeuman ja työn fyysisen kuormittavuuden välinen yhteys sekä vaikutus luuntiheyteen ja morbiditeettiin ikääntyvillä naisilla 5000
Jaakko Kuronen Tampereen Yliopisto Käsikirurgia Väitöskirjatyö: Sormen koukistajajännekorjausten toistettavuus, luotettavuus ja oppimiskäyrät 5000
Pauliina Hartiala Turun Yliopisto Plastiikkakirurgia Rintasyöpähoidon komplikaatioiden patofysiologia, ennustaminen ja hoidon kehittäminen 5000
Susanna Pajula Turun Yliopisto Plastiikkakirurgia Rintasyövän jälkeisen imunesteturvotuksen  patofysiologiasta kirurgiseen hoitoon 5000
Kirsi Wiman Helsingin yliopisto Käsikirurgia Yläraajan hermo- ja monikudosvammat 5000

Myönnetyt apurahat 2021

Säätiö sai vuonna 2021 yhteensä 37 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 18.11.2021 jakaa 15 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 75000 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Aleksi Reito Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Rannemurtumaleikkauksen jälkeinen kipsihoito verrattuna välittömään liikeharjoitteluun työikäisillä potilailla 5000
Antti Saarinen Turun yliopisto Ortopedia ja traumatologia Varhaisiän skolioosin kirurgisen hoidon tulokset ja turvallisuus 5000
Antti Ylitalo Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia National incidence of tibia fracture surgery, implementation of treatment protocol of open tibia fractures. 
Surgical treatment of open lower limb fractures and infected non-unions using hexapod ring fixator. 
5000
Hannamari Vilhunen Itä-Suomen yliopisto Käsikirurgia Operatiivisesti hoidettujen värttinäluun alaosan murtumien hoitotulokset.
Kliinisten ja radiologisten parametrien ja kustannusten vertailu keskitetyssä ja keskittämättömässä operatiivisessa hoitoyksikössä.
5000
Ida Rantalaiho Turun yliopisto Ortopedia ja traumatologia Olecranonmurtumat; hoidon tulokset ja tulevaisuus 5000
Krista Laivuori Helsingin yliopisto käsikirurgia Lunatummalasia: epidemiologia, etiologia ja varhainen tunnistus tekoälyn avulla 5000
Krista Tapaninaho Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Nilkan nivelrikon leikkaushoito: Ilmaantuvuus and hoitotulokset 5000
Leevi Toivonen Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Lannerangan luudutusleikkausten pitkäaikaistulokset 5000
Markku Vuorinen Helsingin yliopisto Ortopedia ja traumatologia Tekonivelinfektion ehkäisy ja hoito, väitöskirjatutkimus 5000
Mikko Alanen Helsingin yliopisto Käsikirurgia Computer-aided CBCT analysis of SLAC and SNAC and comparison to asymptomatic wrists 5000
Mikko Miettinen Helsingin yliopisto Ortopedia Treatment of Hallux Rigidus (HARD): Prospective, randomized, controlled trial of arthrodesis
versus watchful waiting in the treatment of hallux rigidus
5000
Noora Heikkinen Itä-Suomen yliopisto Käsikirurgia Rannekanavaoireyhtymän leikkaushoito paikallispuudutetta käyttäen vs. paikallispuudute yhdistettynä n. medianuksen johtopuudutukseen
– kaksoissokkoutettu etenevä satunnaistettu kontrolloitu tutkimus
5000
Susanna Hiltunen Itä-Suomen yliopisto ortopedia Lantion, lonkkanivelten ja selän välinen yhteys kirurgisessa hoidossa ja komplikaatioissa 5000
Ulla Karhunen-Enckell Tampereen yliopisto plastiikkakirurgia Rintasyövän resektiovolyymiin vaikuttavat tekijät ja vaikutus hoitotulokseen: prospektiivinen monikeskustutkimus 5000
Venla Soini Turun yliopisto Lastenkirurgia Neuromuskulaariskolioosi lapsilla: kliininen kuva, epidemiologia ja hoito 5000

Myönnetyt apurahat 2020

Säätiö sai vuonna 2020 yhteensä 48 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 16.11.2020 jakaa 17 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 85000 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Theresa Höglund Helsingin yliopisto Käsikirurgia Ranteen kinematiikan mallinnus ja digitaalinen analytiikka 4D kartiokeilatomografialla 5000
Sanna Järvinen Helsingin yliopisto Suu- ja leukakirurgia Ortognaattisten leikkaustulosten arviointi 3D-mallinnusten fuusioinnin ja navigoinnin avulla. 5000
Mikko Alanen Helsingin yliopisto Käsikirurgia Carpal kinematics and function after partial wrist arthrodeses 5000
Pauliina Hartiala Turun Yliopisto Plastiikkakirurgia Vapaan rasvasiirteen terapeuttinen potentiaali leikkausten ja sädehoidon aiheuttamien komplikaatioiden hoidossa 5000
Mikko Uimonen Tampereen Yliopisto Ortopedia ja traumatologia Treatment Outcomes of Patellar Dislocation (TOPIC study) – Patellaluksaatioon liittyvien luurustomurtumien ominaispiirteet, riskitekijät ja hoitotulokset 5000
Oskari Pakarinen Tampereen yliopisto Ortopedia (tekonivelkirurgia) Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisten sijoiltaanmenojen ilmaantuvuus, riskitekijät ja ehkäisy, sekä uusien tekonivelimplanttien käyttöönoton jälkeiset tulokset – Tekonivelsairaala Coxan tietoaltaaseen ja THL:n tekonivelrekisteriin perustuva kohorttitutkimus 5000
Nora Suojärvi Helsingin Yliopisto Käsikirurgia RANTEEN KUVANTAMINEN KARTIOKEILATIETOKONETOMOGRAFIALLA  5000
Valtteri Tapper Itä-Suomen yliopisto, Keski-Suomen keskussairaala ortopedia ja traumatologia Sääriluun yläosan nivelpinnan murtuman hoito tekonivelellä verrattuna murtuman korjaukseen levytyksellä. Kontrolloitu satunnaistettu hoitotutkimus. 5000
Robert Sippo Helsingin Yliopisto Käsikirurgia Ranteen veneluun murtumien automatisoitu kartiokeilatietokonetomografia-analyysi 5000
Toni Seppälä Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Pretibiaaliset laseraatiot ja hematoomat sekä niiden kustannusvaikutukset ≥65-vuotiailla potilailla Kymenlaaksossa vuosina 2015-2019   5000
Meri Myöhänen Helsingin yliopisto Käsikirurgia Ison monikulmaluun poistoleikkauksen vaikutus ranneluiden kinematiikkaan peukalon kämmennivelen nivelrikkoa sairastavilla potilailla 5000
Eetu Suominen Turun yliopisto Ortopedia SELKÄSAIRAUDET JA -KIRURGIA SUOMESSA: DISKUSPROLAPSILEIKKAUKSEN TULOSTA ENNUSTAVAT  TAUSTATEKIJÄT 5000
Anselm Tamminen Turun Yliopisto Yleiskirurgia Rintasyövän takia tehtäviin rinnan poistoleikkauksiin liittyvät komplikaatiot päiväkirurgiassa  5000
Kari Kanto Helsingin Yliopisto Ortopedia ja traumatologia Artroskooppinen akromioplastia ahdas-olkapää oireyhtymän hoidossa 5000
Antti Kaivorinne Tampereen yliopisto Käsikirurgia Tutkimus rannenivelen kolmiorustorepeämistä 5000
Juuli Hannonen Oulun Yliopisto Lastenkirurgia, lasten ortopedia ja traumatologia Lasten ja nuorten olkaluun murtumien hoitolinjat, niissä tapahtuneet muutokset sekä hoitotulokset. 5000
Noora-Ilona Lahdenperä Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Health-related quality of life after a burn injury and satisfaction with scars  5000

Myönnetyt apurahat 2019

Säätiö sai vuonna 2019 yhteensä 40 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 15.11.2019 jakaa 15 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 75000 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Mika Niemeläinen Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Outcome of contemporary knee arthroplasty in terms of survivorship and patient-reported outcome measures with special reference to patients less than 65 years of age 5000
Ada Hukki Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Brain magnetic resonance imaging (MRI) studies in children with craniosynostosis 5000
Johanna Liukkonen Helsingin Yliopisto käsikirurgia Automated fracture detection and analysis in the wrist cone beam tomography 5000
Saana Andersson HY thoraxkirurgia NON-SMALL CELL LUNG CANCER STUDIES ON SURGICAL TREATMENT OUTCOMES AND PROGNOSTIC FACTORS 5000
Lasse Rämö Helsingin Yliopisto Ortopedia ja traumatologia Surgery versus Functional Bracing for Humeral Shaft Fractures 5000
Turkka Anttila Helsingin Yliopisto Käsikirurgia Värttinäluun alaosan murtumien tekoälyanalyysi 5000
Jussi Repo Itä-Suomen yliopisto Ortopedia ja traumatologia A randomized, controlled, multicenter trial of arthroscopic versus open ankle arthrodesis (SCOPE) 5000
Nikke Partio Tampereen yliopisto ortopedia ja traumatologia Uudentyyppisen biohajoavan ruuvin ja titaanisen ruuvin vertaileva kokeellinen ja kliininen tutkimus vaivaisenluuleikkauksissa 5000
Mikko Vuoristo Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Ihomelanooman metastaattinen vartijasolmuke 5000
Thomas Hackenberg Helsingin Yliopisto Käsikirurgia Peukalon tyven muovausleikkaus liukenevalla PLDLA-niveltyynyllä tai jännesykeröllä. Pitkäaikaistulokset satunnaistetusta prospektiivisesta tutkimuksesta.  JA Reumaatikkojen varpaiden tyvinivelten muovausleikkaus käyttäen liukenevaa PLDLA-niveltyynyä tai jalkapöytäluun pään typistystä. Pitkäaikaistulokset etenevästä satunnaistetusta seurantatutkimuksesta. 5000
Susanna Pajula Helsingin Yliopisto Plastiikakirurgia Plastiikkakirurginen  vartalonmuokkaus massiivisesti laihtuneilla potilailla 5000
Ian Barner-Rasmussen Helsingin Yliopisto Plastiikkakirurgia Elämä korkean yläraaja-amputaation jälkeen – elämänlaatu, toimintakyky, kipu ja proteesin käyttö 5000
Juha Kiiski Tampereen yliopisto Plastiikkakirurgia Reconstruction of complex pelvic defects after oncological resections 5000
Tuomas Lähdeoja Helsingin yliopisto Ortopedia ja traumatologia Olkapään tähystyskirurgian vaikuttavuus olkalisäkkeen alaisen kipuoireyhtymän hoidossa 5000
Samuli Aspinen Helsingin Yliopisto Käsikirurgia Ranteen osaluudutuksen ja proksimaalisen ranneluurivistön poiston vertailu ranteen post-traumaattisessa nivelrikossa – satunnaistettu, sokkoutettu monikeskustutkimus 5000

Myönnetyt apurahat 2018

Säätiö sai vuonna 2018 yhteensä 45 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 15.11.2018 jakaa 16 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 74200 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Simo Mattila Helsingin yliopisto Käsikirurgia Lyhyen ja pitkän aikavälin tulokset peukalon tyvinivelen nivelrikon hoidosta ison monikulmaluun poistolla ja PLDLA implantilla ja Peukalon tyvinivelen nilvelrikon vuoksi tehdyt uusintaleikkaukset: indikaatiot, tekniikat ja tulokset 5000
Erik Veskimäe Tampereen yliopisto Urologia Korkean riskin virtsarakkosyövän leikkaustekniikan ja perioperatiivisen hoidon kehitys 5000
Turkka Anttila Helsingin yliopisto Käsikirurgia Värttinäluun alaosan murtumien tekoälyanalyysi 5000
Tomi Simons Helsingin yliopisto Ortopedia ja traumatologia Lonkkamaljan murtumien leikkaushoidon tulokset 5000
Päivi Merkkola-von Schantz Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Reduction mammaplasty-preoperative imaging and histopathology of the specimens 5000
Antti Stenroos Helsingin yliopisto Ortopedia ja traumatologia Lasten rannemurtumien hoito 5000
Juha Rinne Tampereen yliopisto Vatsaelinkirurgia Laparoskooppisen CME-tekniikan leikkaustulokset paksusuolisyöpäkirurgiassa 5000
Maire Ratasvuori Helsingin yliopisto Käsikirurgia HANDUS Ultraäänitutkimus käsikirurgiassa 5000
Ville Ponkilainen Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Keskijalkaterävammojen esiintyvyys, diagnostiikka ja hoito 5000
Aleksi Vihanto Turun yliopisto Käsikirurgia The Learning Curve and Pitfalls of Arthroscopic Four-corner Arthrodesis 5000
Laura Salovaara Helsingin yliopisto Plastiikkakirurgia Mikrovaskulaaristen kielekkeiden hyvin pitkän ajan vaikuttavuus ja siihen vaikuttavat tekijät 5000
Suvi Väärämäki Tampereen yliopisto Verisuonikirurgia Pseudoxanthoma elasticum – pyrofosfaatin puutostaudin korvaushoito 5000
Tuomas Lähdeoja Helsingin yliopisto Ortopedia ja traumatologia Olkapään tähystyskirurgian vaikuttavuus 5000
Henrik Sandelin Helsingin yliopisto Ortopedia ja Traumatologia Distaalisten radiusmurtumien diagnostiikka ja hoito 3000
Camilla Hellevuo Tampereen yliopisto Käsikirurgia Käsikirurgista erikoishoitoa vaativat käsianomaliat Suomessa 5000
Damir Vakhitov Tampereen yliopisto Verisuonikirurgia Alaraajojen valtimoiden liuotushoidon jälkeisten uusintatukostapahtumien selvittäminen 1200

Myönnetyt apurahat 2017

Säätiö sai vuonna 2017 yhteensä 33 kappaletta hakemuksia monipuolisesti eri yliopistoista ja eri kirurgian aloilta. Säätiön hallitus on päättänyt 15.11.2017 jakaa 16 kappaletta apurahoja, yhteisarvoltaan 74000 euroa seuraaviin tutkimuksiin.

Petteri Oura Oulun yliopisto Ortopedia ja traumatologia Selkänikaman kokoon vaikuttavien tekijöiden kartoitus pohjoissuomalaisessa väestössä 3000
Juho Salo Helsingin Yliopisto Plastiikkakirurgia Rintakehän seinämän rekonstruktiot 5000
Simo Miettinen Itä-Suomen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Sementittömien metalli-metalli -liukupintaisten lonkan kokotekonivelleikkausten tulokset ja komplikaatiot 3000
Sina Hulkkonen Helsingin yliopisto Käsikirurgia Yläraajan hermopinteet, niihin vaikuttavat tekijät sekä yläraajan hermovammat Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa 5000
Lasse Rämö Helsingin Yliopisto Ortopedia ja traumatologia Olkaluun varren murtumien konservatiivisen ja kirurgisen hoidon vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. 5000
Kai Sirniö Oulun Yliopisto Ortopedia Värttinäluun alaosan murtumien epidemiologia ja hoitotulokset 5000
Ian Barner-Rasmussen Helsingin Yliopisto Plastiikkakirurgia Yläneljänneksen amputaatiopotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 5000
Tuukka Tanskanen TYKS Käsikirurgia Scalpel versus Electrocautery for Surgical Skin Incision in Open Carpal Tunnel Release 5000
Mikko Räisänen Tampereen yliopisto Käsikirugia Prospektiivinen, satunnaistettu, kontrolloitu, sokkoutettu,  monikeskustutkimus verraten tehokkuutta ja kustannuksia clostridium histolyticum-bakteerin kollagenaasi-, neula- ja leikkaushoidon lyhyen ja pitkän aikavälin hoitostrategioiden suhteen lievässä ja keskivaikeassa Dupuytren konktraktuurassa 5000
Margit Karelson Tampereen Yliopisto Käsikirurgia Kyynärnivelartroosin proteesittomat hoitovaihtoehdot. Kyynärnivelen artroskooppisen hoidon vaikuttavuus. Kyynärnivelen nivelrikon hoito tähystyskirurgisilla menetelmillä. 5000
Bakir Sumrein Tampereen yliopisto Ortopedia ja traumatologia Olkaluun yläosan murtuman hoito ikääntyneellä potilaalla Treatment of proximal humeral fractures in the elderly 5000
Niina Ruopsa Helsingin yliopisto Käsikirurgia Supraclaviculaarinen thoracic outlet -syndrooman leikkaushoito ilman kylkiluun resektiota 5000
Salvatore Giordano Turun Yliopisto Plastiikkakirurgia RadioSurgin käytön vaikutus yläluomileikkauksessa dermatokaalasin vuoksi 5000
Julianna Weitz Tampereen yliopisto Plastiikkakirurgia Diabeettinen jalkainfektio, amputaatio/säästävä kirurgia, potilaiden elämänlaatu 3000
Sami Saku Helsingin Yliopisto Ortopedia ja Traumatologia Poikkeamat polven tekonivelleikkauksen hoitoprosessissa 5000
Sampo Auro Helsingin yliopisto Ortopedia Diabetesamputaatioiden ehkäisy 5000

Myönnetyt apurahat 2016

Säätiö sai ensimmäisenä toimintavuotenaan ilahduttavan paljon hyviä hakemuksia. Hakemuksia tuli yhteensä 41 kappaletta ja hakemuksia tuli monipuolisesti suomalaisista yliopistoista ja kirurgian eri aloilta. Jaettavia apurahoja on 18 kappaletta ja kokonaissumma on 73500 euroa. Jaetut apurahat keskittyvät Vappu Uuspään erityisiin kiinnostuksen kohteisiin. Vappu Uuspään Säätiö on 15.11.2016 päättänyt jakaa apurahoja seuraaviin lääketieteen alan tutkimuksiin.

Tuomas Brinck HUS Ortopedia ja traumatologia Trauma registry in assessing severely injured patients’ treatment and outcome at a tertiary trauma centre 1700
Antti Jaroma UEF Ortopedia ja traumatologia Luun mineraalitiheyden keskipitkän seuranta-ajan muutokset polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Polven tekonivelen kuvantaminen kartiokeilatietokonetomografialaitteistolla ennen polven tekonivelen uusintaleikkausta. 3000
Pasi Rinne TAYS Ortopedia ja traumatologia Selvitetään lantion ja lonkkamaljan murtumien esiintyvyyttä, leikkaushoitoa, niihin liittyvää kuolleisuutta sekä kuolleisuuteen liittyviä tekijöitä. 3000
Tero Kortekangas OYS Ortopedia ja traumatologia Stabiilien Weberin luokituksen mukaisten B-tyypin nilkkamurtumien ei-leikkauksellinen hoito sekä syndesmoosivamman kliininen merkitys ja hoito. 3000
Henrik Sandelin HUS Ortopedia ja traumatologia Konservatiivisesti ja operatiivisesti hoidettujen distaalisten värttinäluun murtumien hoidon toteuminen ja hoidon lopputuloksiin vaikuttavat tekijät 3000
Sini Hanhisuanto OYS Ortopedia ja traumatologia Stabiliteettiperiaatteella hoidettujen nilkkamurtumien yli 10 vuoden seurantatulokset 3000
Jussi Valtonen HUS Plastiikkakirurgia Keratinosyyttiterapian kehittäminen ja hoidon merkitsevyyden validointi palovamma- potilaiden hoidossa 3000
Teemu Hevonkorpi TAYS Ortopedia ja traumatologia Värttinäluun alaosan murtuman hoito ikääntyneellä potilaalla 3800
Juho Salo HUS Plastiikkakirurgia Rintakehän seinämän rekonstruktiot 5000
Tero Klemola OYS Ortopedia Vaivaisenluu kävelyn häiriönä 5000
Petra Grahn-Shahar HUS Käsikirurgia Olkapunoksen syntymävaurion nykyhoito 5000
Margit Karelson TAYS Käsikirurgia Kyynärnivelen nivelrikon proteesittomat hoitovaihtoehdot 5000
Noora Tuomilehto HUS Lasten kirurgia Lasten operatiivisesti hoidettavat humeruksen suprakondylaarimurtumat 5000
Markus Parkkinen HUS Ortopedia ja traumatologia Sääriluun yläosan murtumien hoito 5000
Kristiina Hietanen TAYS Plastiikkakirurgia Keloidiarpien hoito triamsinoloni- ja 5-fluorourasiili-injektioilla 5000
Mikko Räisänen TAYS Käsikirurgia Dupuytren Treatment Effectiveness Trial (DETECT): randomised controlled multicentre trial comparing collagenase clostridium histolyticum, percutaneous needle fasciotomy and limited fasciectomy on clinical and economical outcomes in treatment of dupuytren contracture 5000
Bakir O Sumrein TAYS Ortopedia ja traumatologia Olkaluun yläosan murtuman hoito ikääntyneellä potilaalla 5000
Lasse Linnanmäki TAYS Käsikirurgia Koukistajajännekorjausten biomekaaniset ominaisuudet 5000