Hakuohjeet

Vappu Uuspään Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista lääketieteen tutkimusta erityisesti kirurgian alan ja siihen liittyvien väitöskirjatöiden tekoa. Säätiö on perustettu vuonna 2016 lääketieteen lisensiaatti Vappu Uuspään jälkeen; varat apurahoihin saadaan sijoitusomaisuuden tuotosta. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa. Hallitus käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita säätiölle tulevien hakemusten arviointiin, apurahoista päättää säätiön hallitus. Säätiön nimi on tuotava esille apurahalla toteutetuissa printti- ja digijulkaisuissa.

Vappu Uuspään Säätiön apurahat vuodelle 2022 julistetaan haettavaksi

Apurahoja myönnetään lääketieteen tutkimukseen, erityisesti kirurgian alan väitöskirjatöitä varten.

Apurahaa haetaan täyttämällä haetun apurahan perustiedot osoitteessa https://goo.gl/xxm4Ku sekä lähettämällä säätiön sähköpostiosoitteeseen hakemus@vuuspaansaatio.net tutkimussuunnitelma sekä CV. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää:

  • vapaamuotoinen hakemus perusteluineen
  • kuvaus apurahan käyttötarkoituksesta ja kustannusarvio
  • listaus samanaikaisesti hakijan muista säätiöistä haettavista apurahoista

Hakemus tulee lähettää viimeistään 31.10.2022.

Apurahojen julkistamispäivä on 18.11.2022 ja maksupäivä 16.12.2022. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys säätiön hallitukselle kahden vuoden sisällä apurahan nostamisesta.

Vappu Uuspään Säätiön hallitus

Hakuohjeita

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa asuvat lääkärit ja lääketieteen opiskelijat. Hakija voi olla yksityishenkilö tai työryhmä.

Mihin tarkoitukseen?

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista lääketieteen, erityisesti kirurgian alan tutkimusta ja siihen liittyvien väitöskirjatöiden tekoa. Uuspää osoitti opinnoissaan laajaa kiinnostusta ja monipuolisuutta erikoistumalla kirurgiaan (1970), ortopediaan (1972), plastiikkakirurgiaan (1975), käsikirurgiaan (1982) sekä ortopediaan ja traumatologiaan (1983). Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos apurahalla aikaansaatava työ täyttää edellä mainitun ehdon ja hakijalla on edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Apurahan määrä

Apurahat ovat vapaamääräisiä eli hakija itse määrittää haettavan apurahan suuruuden. Säätiön hallitus päättää apurahojen määrän ja kunkin apurahan summan hakemusten perustella.

Hakemusten arviointi

Hakemusten arviointiin vaikuttavat hakemuksen laatu, tieteellinen ansiokkuus säätiön tarkoitus huomioon ottaen sekä hakijan esittämä kustannusarvio. Säätiön hallitus yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa arvioi hakemukset.

Mille ajalle?

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi yhden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Milloin päätökset?

Apurahojen haku on vuosittain syyskuussa, päätöksistä kerromme hakijoille marraskuussa.

Henkilötietojen käsittely

Hakija antaa suostumuksensa Säätiölle henkilötietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn. Apurahojen saajat suostuvat siihen, että tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan Säätiön verkkosivuilla.

Mihin yhteydenotot?

Mahdolliset yhteydenotot pyydetään ystävällisesti osoittamaan säätiön sähköpostiosoitteeseen hakemus@vuuspaansaatio.net.